Jaarverslag 2018

In 2018 heeft de Liem Stichting één grote donatie gedaan. Na een verzoek van de Stichting Day of Caring is het hele jaarbedrag van € 19.000,00 geschonken ten behoeve van het project Stichting Jozef. Hoewel we normaal gesproken zelf onze doelen uitzoeken, vonden we het werk van deze stichting heel goed aansluiten bij onze doelstelling. We hebben dit besloten op de bestuursvergadering van 30-11-2018.

Tevens is er € 2850,00 geschonken aan Team Kim ten behoeve van het project Voorlichting Kindermishandeling Basisschool.

Het financiële jaarverslag van 2017 is in december 2018 gemaakt en ter vergadering vastgesteld.

Op 24 februari 2018 heeft het bestuur op uitnodiging een bezoek gebracht aan de Hof van Kijkuit te Castricum, waaraan wij  in 2017 een bedrag hadden geschonken. We kregen als blijk van dank een lunch aangeboden en we werden rondgeleid over het terrein bij het theehuis en in de werkschuur.

Er is één bestuursvergadering geweest met een groepsvideochat via whatsapp. Dit vanwege het feit dat Ineke nu in Zweden woont. Zeker voor de secretaris een bijzondere ervaring. Deze vergadering was op 30-11-2018.

Op 31-12-2017 waren de saldi op beide rekeningen (rekening courant en spaarrekening) resp. € 354,79   en € 492,90

Amersfoort,  6 mei 2019 Peter van Vliet, secretaris Liem Stichting

Financieel jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

In 2017 heeft de Liem Stichting een viertal donaties gedaan. Daartoe is besloten op de twee bestuursvergaderingen van dat jaar, d.d. 2 juni 2017 en 2 december 2017.

Het financiële jaarverslag van 2017 is in december 2017 gemaakt en ter vergadering vastgesteld.

Er zijn vier donaties gedaan in 2017, van elk € 5.000,00:

– “Hof van Kijkuit” te Castricum

– “Team Kim”

– De Vakantiebank

– Dierenzorg Zaanstreek

Op 31-12-2017 waren de saldi op beide rekeningen (rekening courant en spaarrekening) resp. € 1.064,51   en € 492,67.

Amersfoort,  13 september 2018

Peter van Vliet, secretaris Liem Stichting

Financiële verslaglegging over het jaar 2017