In 2017 heeft de Liem Stichting een viertal donaties gedaan. Daartoe is besloten op de twee bestuursvergaderingen van dat jaar, d.d. 2 juni 2017 en 2 december 2017.

Het financiële jaarverslag van 2017 is in december 2017 gemaakt en ter vergadering vastgesteld.

Er zijn vier donaties gedaan in 2017, van elk € 5.000,00:

– “Hof van Kijkuit” te Castricum

– “Team Kim”

– De Vakantiebank

– Dierenzorg Zaanstreek

Op 31-12-2017 waren de saldi op beide rekeningen (rekening courant en spaarrekening) resp. € 1.064,51   en € 492,67.

Amersfoort,  13 september 2018

Peter van Vliet, secretaris Liem Stichting

Financiële verslaglegging over het jaar 2017